Jan Hägg

Amatörfotograf från Emsalö (Borgå/Finland) vars bilder visats på ett flertal internationella fotosalonger i 35 länder runt om i världen.
Medlem i Kamera -67 , BioFoto Finland samt Photographic Society of America

Valokuvauksen harrastaja Porvoon Emäsalosta, jonka kuvia on ollut esillä useissa kansainvälisissä näyttelyissä 35 eri maassa.
Kamera -67:n ja Photographic Society of America:n jäsen

Finnish amateur photographer
Awarded the Proficiency (PPSA) distinction by the Photographic Society of America


E-mail: foto@janhagg.fi